Ringerike og omegn Afasiforening

Om oss

Om Ringerike og omegn Afasiforening

Foreningen skal være et forum for mennesker som har afasi eller andre former for språkproblemer, og deres pårørende. Formålet med foreningen er å fremme deres interesser og imøtekomme deres behov – som omfatter gjensidig støtte, opplysninger, informasjon og kontakt utad. Våre kontakter finner du under «Styret 2017».

Vi har 70 medlemmer og har medlemsmøter, eller sammenkomster, en gang i måneden, unntatt sommermånedene. I tillegg samles mange medlemmer på Tonys Matglede, Hønengata 71 i Hønefoss, hver fredag kl 1330 til sosialt samvær – vi kaller det afasi kafè!

Link til vår Facebok side: www.facebook.com/Ringerike.afasiforening/

Faste aktiviteter

Det arrangeres hvert år en sommertur, gjerne med buss, endagsstur eller med overnatting. Siste møte før sommerferien er vi gjerne sammen med andre afasiforeninger, enten på besøk til de, eller de gjester oss. Vi i afasiforeningen er glad i musikk og sang, derfor drar vi en gang i året på konsert.

Våre møter

Våre medlemsmøter er i hovedsak basert på sosialt samvær, med enkel servering, sang og musikk, enkle konkurranser og noen ganger litt trimaktivitet. Vi har også korte foredrag om aktuelle emner.