Ringerike og omegn Afasiforening

Årsmøte i foreningen 21. februar kl 17.30

Invitasjon til årsmøte  onsdag 21. februar 2018 kl. 17:30 Comfort Hotel Ringerike

 

Årsmøte
med årsberetning, regnskap for 2017 og budsjett for 2018.

Revisors beretning

Behandling av saker som er kommet inn.

Valg

Gjennomgang av aktivitetsplan for første halvår 2018.

Kaffe og kaker , Sang og musikk

 

For styret – Eivind Dybendal – leder

 

 

Likepersonsarbeid i foreningen

30. januar holdt likepersoner fra Ringerike og omegn afasiforeningen innlegg på Ringerike Sykehus. Der ble det holdt et kurs for pasienter og pårørende om temaet hjerneslag. Sammen med Gro Strande fra Glesne Logopedi, snakket Iver Ohren, Mary Fuhr, Eivind Dybendal og Eivind Aalde Nyhagen om livet som klient og pårørende. Både om afasi og andre utfordringer etter hjerneslag. Ca. 30 pasienter og pårørende på kurset, fikk med seg våre tanker og erfaringer denne gangen.
Afasiforeningen har stilt opp med foredragsholdere til dette kursopplegget i mange år, og vi er stolte over å kunne bidra i dette viktige lokale arbeidet.

Aktivitetsplan for 2018

Her kan du se aktivitetsplanen for 2018

Aktivitetsplan for 2018 versjon 01
Dato Innhold Tidspunkt
09.01.2018 Styremøte. Planlegge første halvår 2018 11:00
17.01.2018 Medlemsmøte. Jobbe i grupper og allsang 17:30 – 19:30
06.02.2018 Styremøte ekstra hvis behov 11:00
21.02.2018 Årsmøte.     Årsberetning, regnskap og valg. Allsang ved Eivind N. 17:30 – 20:00
13.03.2018 Styremøte 11:00
21.03.2018 Medlemsmøte. Foredrag om slag. Og allsang 17:30 -20:00
03.04.2018 Styremøte 11:00
18.04.2018 Medlemsmøte. Orientering om O-lag aktiviteter  Allsang ved Eivind N. 17:30 – 20:00
23.05.2018 Medlemsmøte. Sammen med Drammen? 14.00-20:00
avklares mer
20.06.2018 Sommertur.  Påmelding innen 28.5 09.00-20.00
07.08.2018 Styremøte 11:00
15.08.2018 Medlemsmøte. Evaluering første halvår. Sang og musikk 17:30 – 20:00
01.09.2018 Ringeriksdagen – alle som ønsker kan delta. 10:00 – 14:30
19.09.2018 Medlemsmøte. Allsang og quiz. 17:30 – 20:00
02.10.2018 Styremøte 11:00
17.10.2018 Medlemsmøte. Foredrag og allsang 17:30 – 20:00
26.10.2018 Konsert –  velges i sept møtet 18:00 – 20:00
06.11.2018 Styremøte 11:00
21.11.2018 Medlemsmøte. Foredrag og allsang 17:30 – 20:00
05.12.2018 Julebord 17:00 – 20:00

Tur til Lier bygdetun

Kongsberg og Drammen afasiforening inviterte oss til Lier bygdetun, 31. mai kl. 1600.

Med på turen var 30 deltakere i flott vær og hyggelig omvisning på bygdetunet! Se referatet!