Ringerike og omegn Afasiforening

Aktivitetsplan for 2018

Her kan du se aktivitetsplanen for 2018

Aktivitetsplan for 2018 versjon 01
Dato Innhold Tidspunkt
09.01.2018 Styremøte. Planlegge første halvår 2018 11:00
17.01.2018 Medlemsmøte. Jobbe i grupper og allsang 17:30 – 19:30
06.02.2018 Styremøte ekstra hvis behov 11:00
21.02.2018 Årsmøte.     Årsberetning, regnskap og valg. Allsang ved Eivind N. 17:30 – 20:00
13.03.2018 Styremøte 11:00
21.03.2018 Medlemsmøte. Foredrag om slag. Og allsang 17:30 -20:00
03.04.2018 Styremøte 11:00
18.04.2018 Medlemsmøte. Orientering om O-lag aktiviteter  Allsang ved Eivind N. 17:30 – 20:00
23.05.2018 Medlemsmøte. Sammen med Drammen? 14.00-20:00
avklares mer
20.06.2018 Sommertur.  Påmelding innen 28.5 09.00-20.00
07.08.2018 Styremøte 11:00
15.08.2018 Medlemsmøte. Evaluering første halvår. Sang og musikk 17:30 – 20:00
01.09.2018 Ringeriksdagen – alle som ønsker kan delta. 10:00 – 14:30
19.09.2018 Medlemsmøte. Allsang og quiz. 17:30 – 20:00
02.10.2018 Styremøte 11:00
17.10.2018 Medlemsmøte. Foredrag og allsang 17:30 – 20:00
26.10.2018 Konsert –  velges i sept møtet 18:00 – 20:00
06.11.2018 Styremøte 11:00
21.11.2018 Medlemsmøte. Foredrag og allsang 17:30 – 20:00
05.12.2018 Julebord 17:00 – 20:00

Tur til Lier bygdetun

Kongsberg og Drammen afasiforening inviterte oss til Lier bygdetun, 31. mai kl. 1600.

Med på turen var 30 deltakere i flott vær og hyggelig omvisning på bygdetunet! Se referatet!