Velkommen til Ringerike og omegn Afasiforening   Click to listen highlighted text! Velkommen til Ringerike og omegn Afasiforening

Ringerike og omegn Afasiforening

Aktivitetsplan for 2018

Her kan du se aktivitetsplanen for 2018

Aktivitetsplan for 2018 versjon 01
Dato Innhold Tidspunkt
09.01.2018 Styremøte. Planlegge første halvår 2018 11:00
17.01.2018 Medlemsmøte. Jobbe i grupper og allsang 17:30 – 19:30
06.02.2018 Styremøte ekstra hvis behov 11:00
21.02.2018 Årsmøte.     Årsberetning, regnskap og valg. Allsang ved Eivind N. 17:30 – 20:00
13.03.2018 Styremøte 11:00
21.03.2018 Medlemsmøte. Foredrag om slag. Og allsang 17:30 -20:00
03.04.2018 Styremøte 11:00
18.04.2018 Medlemsmøte. Orientering om O-lag aktiviteter  Allsang ved Eivind N. 17:30 – 20:00
23.05.2018 Medlemsmøte. Sammen med Drammen? 14.00-20:00
avklares mer
20.06.2018 Sommertur.  Påmelding innen 28.5 09.00-20.00
07.08.2018 Styremøte 11:00
15.08.2018 Medlemsmøte. Evaluering første halvår. Sang og musikk 17:30 – 20:00
01.09.2018 Ringeriksdagen – alle som ønsker kan delta. 10:00 – 14:30
19.09.2018 Medlemsmøte. Allsang og quiz. 17:30 – 20:00
02.10.2018 Styremøte 11:00
17.10.2018 Medlemsmøte. Foredrag og allsang 17:30 – 20:00
26.10.2018 Konsert –  velges i sept møtet 18:00 – 20:00
06.11.2018 Styremøte 11:00
21.11.2018 Medlemsmøte. Foredrag og allsang 17:30 – 20:00
05.12.2018 Julebord 17:00 – 20:00
print
Click to listen highlighted text!