Ringerike og omegn Afasiforening

Sommerturen 2016

Sommerturen gikk i år til Prøysenhuset 15. juni med buss fra Hønefoss, med var 26 deltakere! Se referatet!

print